::: 2023-01-30 Nytt mötesprotokoll under Arkiv  2022-06-14 Nytt mötesprotokoll under Arkiv  2022-05-09 Stämmoprotokoll under Arkiv :::
– VÄLKOMMEN –

Krägga Samfällighetsförening handhar skötsel och underhåll av marken, vägarna* samt dagvattnet i Krägga. Här på hemsidan lägger vi fortlöpande upp information rörande allt som har med föreningens verksamhet att göra.

Ägare av marken och vägarna i  Krägga är »Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening (KTEF) som även handhar sommarvatten, båtsektion samt vissa evenemang såsom valborgs- och midsommarfirande.

* Segerstavägen tillhör och handhas av »Segerstavägens Samfällighetsförening.
I bannern ovan visas aktuella uppdateringar på undersidorna, vanligen Aktuellt eller Arkiv.

Läs mer om Krägga på Wikipedia!

Klicka för karta!

 

Föreningen innefattar c:a 200 medlemmar boende i Krägga, vackert beläget omkring en mil nordväst om Bålsta i omedelbar närhet till Mälaren.


Krägga Samfällighetsförening
c/o Krägga Café och Lanthandel
Grönlundsvägen 1A   746 93  BÅLSTA
E-post: info@kraggasff.se   Bankgiro: 623-1930