::: 191107 Beläggningen av vägarna skjuts upp till våren  191024 lnfo om beläggningen av infartsvägarna  190930 Nya protokoll under Arkiv :::

– VÄLKOMMEN –

Krägga Samfällighetsförening handhar skötsel och underhåll av marken, vägarna* samt dagvattnet i Krägga. Här på hemsidan lägger vi fortlöpande upp information rörande allt som har med föreningens verksamhet att göra.

Ägare av marken och vägarna i  Krägga är »Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening (KTEF) som även handhar sommarvatten, båtsektion samt vissa evenemang såsom valborgs- och midsommarfirande.

* Segerstavägen tillhör och handhas av »Segerstavägens Samfällighetsförening.
I bannern ovan visas aktuella uppdateringar på undersidorna, vanligen Aktuellt eller Arkiv.

 

 

  

 

  

Krägga är vackert beläget en knapp mil väster om Bålsta i omedelbar närhet till Mälaren.


Krägga Samfällighetsförening
c/o Krägga Café och Lanthandel
Grönlundsvägen 1A   746 93  BÅLSTA
E-post: info@kraggasff.se   Bankgiro: 623-1930